WIE BEN IK

DORINE

HOOGENDAM 

GETROUWD MET PETER
MOEDER VAN ANNE EN HIDDE

Waarom ben ik dit werk gaan doen? 

Tijdens mijn eigen jeugd en de jeugd van mijn kinderen heb ik ervaren dat erkenning en acceptatie van groot belang zijn om te komen tot het ontwikkelen van een weerbare en zelfstandige persoonlijkheid.

 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest voor justitie in het gevangeniswezen en ben actief geweest in jongeren begeleiding bij Slachtofferhulp. Daarnaast heb ik meegewerkt aan een project in Amsterdam-Noord om potentiële schoolverlaters in het mbo zodanig te begeleiden dat ze hun opleiding alsnog af zouden maken.

 

Het werken met jongeren en hen motiveren in lastige situaties werd mijn passie! Tijdens deze werkzaamheden kwam ik veel psychosociale problematiek tegen en dat heeft mijn interesse dusdanig opgewekt dat ik in 2013 begonnen ben aan de

'Post-hbo-opleiding voor Kinder- en Jeugdtherapie'.

Na mijn vwo heb ik Nederlands Recht gestudeerd in Utrecht. Ik ben in1988 afgestudeerd.

In het kader van kinder- en jeugdtherapie heb ik bij BGL de volgende opleidingen gevolgd:

  • Pubercoach* - Post-hbo gecertificeerd

  • Kinder- en jeugdtherapie 

  • Medische psychosociale basiskennis

Daarnaast blijf ik mezelf continu in het vakgebied ontwikkelen door het regelmatig volgen van professionele cursussen.

 

Hiermee voldoe ik aan de kwalitatieve eisen die door de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen worden gesteld. 

*De toetsingscommissie van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland meldt over de opleiding van BGL:

''Een interessante opleiding gezien de doelgroep, maar ook gezien de basis van waaruit BGL opleidt. Een brede invalshoek waarbij de pijlers van de opleiding: ‘oplossingsgericht werken’, ‘systeemgericht denken’,  ‘diversiteit’, ‘NLP’ en ‘geweldloze communicatie’ aan de orde komen. Dit alles vanuit de theorie van de ontwikkelingspsychologie. Een opleiding voor de professional die zich het lot, of feitelijk het gedrag van pubers aantrekt, wil spiegelen, begeleiden en laten leren … Er is sprake van een goede weergave van de opbouw en samenhang van het programma. Meer dan duidelijk is te herleiden waar welk onderwerp aan de orde komt, en wat het onderling verband is…. Het brede spectrum van criteria waaraan men moet voldoen om de opleiding met succes af te ronden getuigd van post-hbo-niveau.''

Mijn karakter

Ik ben direct, betrokken, open, praktisch, nuchter, nieuwsgierig, recht door zee, intuïtief, enthousiast en in het bezit van een flinke dosis humor.