WERKWIJZE

VOOR KINDEREN

In een traject van 5 tot 7 gesprekken wil ik eerst uitgebreid kennis met je maken en samen met jou de vraag formuleren die je hebt. Vervolgens gaan we samen aan de slag!

We gaan zoeken naar een manier die jou helpt om beter om te gaan met de situatie waarin je zit. Je gaat leren om eigen keuzes te maken. Door jou echt te ZIEN en te HOREN ga jij je eigen krachten en talenten (her)ontdekken. Hierdoor krijg je meer zelfinzicht en zelfvertrouwen. 

ERVARING

''Dorine is een heel fijn iemand om mee te praten: ze geeft woorden aan je gedachten, door de gesprekken met haar heb ik geleerd om op een andere manier tegen dingen aan te kijken. De reden waarom ik met Dorine praat is om de dingen in mijn hoofd op een rijtje te zetten; ik vind het fijn om te praten met iemand anders.''

ERVARING

''Toen ik begon bij Dorine was ik op school en thuis heel veel boos en ik voelde me alleen. Dorine heeft me geholpen om minder boos te zijn en beter te reageren op wat er allemaal gebeurt. Nu ga ik blijer naar school en is er thuis minder ruzie.''

BREGJE

14 JAAR

STIJN

13 JAAR

VOOR OUDERS

Afhankelijk van de hulpvraag van u en/of uw kind zullen de sessies op individuele basis plaatsvinden of in bijzijn van u en uw kind. Een goede communicatie tussen u en uw kind ligt naar mijn idee vaak aan de basis van het oplossen van de hulpvraag.

OVERIGE INFORMATIE AANGAANDE DE BEHANDELING

AVG

Volgens de AVG, de wet waarin uw privacy geregeld is, ben ik verplicht uw gegevens te bewaren.

U leest hier hoe ik met uw persoonlijke gegevens om ga.

Beroepscode

In de psychosociale hulpverlening waar de kindertherapeut werkzaam is, dient de beroepscode als leidraad voor het beroepsmatig handelen van de kindertherapeut en biedt informatie over wat er van de kindertherapeut mag worden verwacht. Het professionele handelen van de kindertherapeut kan worden getoetst aan de hand van de beroepscode. De beroepscode bevat een aantal afspraken op ethisch vlak, waaraan de kindertherapeut gebonden is zich te houden.

Voor de inhoud verwijs ik naar dit document. 

Ik ben aangesloten bij de VvvK, Beroepsvereniging van en voor kindertherapeuten onder nummer: A-18-231.

Tevens ben ik ingeschreven in het RBCZ-register onder nummer: 180030R.

Aangaande geschillen en klachten omtrent de behandeling verwijs ik u naar de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

vvvk-logo.png
SCAG-logo.jpeg
rbcz-logo-transp-r-new2.png